Tjenester
Pris
5 500 kr
5 500 kr
5 500 kr
5 500 kr
20 000 kr
Kontakt informasjon
Kort informasjon
Kreditt kort nummer:
CVC kode:
Expiry Month:
Expiry Year:
Bestillings oversikt
Tjenester
Beløp
Dynamically Updated
$XX.00
LivsDesign programmet inneholder:
  • Nivå 1 Grunnleggende fundament: Vi alle trenger et fundament i livet og et fundament innen mentalt trening. Her får du de grunnleggende verktøyene og prinsippene, som er helt klart det viktigste å jobbe med først. 
  • Nivå 2 LivsDesign mappen: For å få det livet vi vil ha, så må vi utvikle den vi er i dag. Med LivsDesign mappen kan du bygge deg din nødvendige karakter, for å få det livet du virkelig vil ha.
  • Nivå 3 Føle seg bra og bedre: Føle seg bra og tenke på det du vil ha er essensielt for å tiltrekke seg de omgivelsene man ønsker seg. Når du føler deg bra og jobber med å føle deg bedre, så vil du tiltrekke deg omgivelser, situasjoner og mennesker som bringer deg nærmere din ønskede livsstil.
  • Nivå 4 Rammeverk og struktur: Gjør de riktige tingene over tid, for å få de resultatene du ønsker. For at dette skal skje, så må du ha et rammeverk og en struktur i livet. Våres vaner bygger vår karakter og vår karakter bygger vår livsstil.
  • Oppfølging av Eirik: Når du investerer i LivsDesign programmet, så får du med 2 timer per nivå. Dette blir en time i uken hvor Eirik hjelper deg med evt ting du ikke forstår og han hjelper deg med å sette mål, strukturere hverdagen og hjelper deg virkelig til å forstå all kunnskapen som ligger i LivsDesign programmet.
Powered By ClickFunnels.com